Vincent the DragonWhether you love him for his snuggly size, his sweet face, or his function as a shoulder accessory, Vincent the Dragon is a great project. The amigurumi crochet pattern is free to view online with a 20-page printable .pdf available for purchase. #dragon #crochet #amigurumi

Det finns många olika typer av hantverk som de kräver att du har en djup förståelse för det. Vävning hakan hör emellertid inte till den här kategorin. Det finns många enkla hakmönster som du kan skapa med viss grundläggande kunskaper om haketter. Med tiden kan du lära dig avancerade mönster, men under tiden kan du använda dessa mönster för att skapa attraktiva tillbehör.


Nu när du känner till 3 av de enklaste hakmönstren, kommer du och med erfarenhet kommer du att utmärka hantverket och vara redo att lära dig mer om avancerade mönster.